tirsdag, juli 07, 2009

Mitt liv i høyborgen del iii

Dagens innlegg skulle handle om noe annet, men jeg må bare knotte ned en ny teori før den er glemt. Som nevnt er det usannsynlig varmt i huset vårt, og varmest er det på nattestid på Filipjatens rom. Kan dette komme av at hun slipper ut til dels store mengder metangass når hun sover, slik at ozonlaget like over er så godt som etset bort? Jeg HAR konstatert utslipp ved bleieskift, så om noen kjenner nummeret til Bellonas alarmsentral ber jeg dere kontakte meg snarest.